010_282x3502.jpg
  
  matti_vv1_2_2013.jpg
 
   042.jpg   
                  Ringkay Action Man 232 SH                                    Seva Ultimate 202 SH                                White Knight of Northstar 199 SH
                                                                                                                                                                                                  

                                          

                                                      
                                                      Ringkay Action Man sekä Seva Ultimate ottavat astutuskaudella 2015 vastaan muutaman
                                                      vieraan tamman. White Knight of Northstar on ainoastaan omassa jalostuskäytössämme.
                                                      Kaikilla on orinumerot, ne ovat jalostustarkastettuja / eläinlääkärin tarkastamia ja terveitä.
                                                      Cem -näytteet otettu 2014 ja orilisenssit jalostuskäyttöä varten maksettu vuodelle 2015.

                                                      Tammat voivat jäädä asumaan tallillemme tiineystarkastukseen saakka. Mahdollisuus
                                                      ympärivuorokautiseen laiduntamiseen, myös päivät tarhassa ja/tai yöt tallissa onnistuu.


                                                                                                            HINNAT 2015

                                                                                             Astutusmaksu                180 €
                                                                                             Varsamaksu                    180 €
                                                                                             Hoitopäivämaksu               5 €

                                                                                           Aikaisemmat jalostusoriimme:  

                                                                                            Remco v.d. Lindenhof 135 SH 
                                                                                                   Lloegr Goblin 154 SH